Kalendarz wydarzeń

kwiecień 2018
P W Ś C Pt S N
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

ZAPRASZAMY

Zamówienia publiczne

Jutra_moze_nie_byc.jpg

Nowości biblioteczne

Statystyki odwiedzin

162321
DziśDziś257
WczorajWczoraj488
Obecny tydzieńObecny tydzień2241
Obecny miesiącObecny miesiąc4446
Obecny rokObecny rok162321

Współpraca

Biuletyn informacji publicznej
Starostwo Powiatowe w Żurominie
Urząd Gminy i Miasta Żuromin
Radio 7 - Mława, Żuromin, Działdowo - 90,8 MHz
Tygodnik Ciechanowski
Your ad here
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Program rozwoju biliotekkultury
Kurier Żuromiński
Your ad here
Your ad here
Your ad here
Your ad here
Your ad here
sobota, 21.04.2018

Nowości w Naszej Bibliotece

Budowanie mostów … międzyludzkich Drukuj

                             Budowanie mostów … międzyludzkich

Współczesny świat to machina szaleńczo pędząca do przodu, aby szybciej i szybciej, zmiana goni zmianę i nieważne, czy ten proces błyskawicznego rozwoju nazwiemy  „efektem kuli śniegowej”, czy może efektem „domina” … codziennie budzimy się w na nowo zmienionym świecie. Rozwój technologii wymusza profesjonalizację działań ludzkich, dynamika zmian społecznych, pośpiech na co dzień, relatywizm moralny to czynniki wpływające na jednostkę ludzką, coraz częstsze zagubienie się a nawet akty agresji wynikające z własnej bezsilności. Parafrazując klasyka, coraz więcej ludzi dookoła i coraz mniej człowieka w każdym. A przecież człowiek tak bardzo potrzebuje wsparcia …

 

 

 

W lutym 2010 r. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną – 2010 r. adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Celem konkursu było udzielenie wsparcia dla działań na rzecz rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej w samorządach lokalnych, jak również działania zapobiegające umieszczeniu dzieci poza rodziną. Za priorytetowe postanowiono uznać programy, których celem będzie m.in. pomoc dla rodzin z małoletnimi dziećmi w sytuacjach kryzysowych, wynikających z bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, w tym działania asystenta rodziny oraz programy przewidujące rozwój środowiskowych form pomocy dzieciom i rodzinie. Przy ocenie programów opracowanych i zgłaszanych na konkurs postanowiono szczególnie promować programy budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, realizowane we współpracy z organizacjami pozarządowymi w oparciu o partnerstwo lokalne, na zasadach określonych w ustawie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz.873 z póżn. zm.) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

 

Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły 733 wnioski konkursowe na łączną kwotę 28.790.653 zł. Z przyczyn formalnych odrzucono 36 z nich. Komisja oceniła pod względem merytorycznym 697 wniosków. Przy ocenie projektów brano pod uwagę innowacyjność projektów, uwzględnienie potrzeb środowiska lokalnego, zgodność z  programem budowania lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz prawidłowość kalkulacji kosztów. Minister Pracy i Polityki Społecznej przyznała dotację dla 231 projektów na  łączną kwotę  7.800.000 zł.

 

Wśród zwycięzców konkursu znalazła się gmina Żuromin, do której trafiły dotacje na prowadzenie „Wakacyjnego Klubiku Integracyjno – Edukacyjnego” w kwocie: 6.900,00 zł oraz na prowadzenie „Specjalistycznego Zespołu Konsultacyjno – Terapeutycznego” w kwocie: 29.000,00 zł.  Realizatorem zwycięskich projektów jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie, do partnerskiej współpracy zaproszono Powiatowo-Miejską Bibliotekę Publiczną oraz wolontariuszy GOOD ANGELS z Centrum Wolontariatu Hospicyjnego działającego pod auspicjami Fundacji Hospicyjnej „Hospicjum to też Życie” w Gdańsku.

 

Wakacyjny Klubik Integracyjno – Edukacyjny

 

Już od 25.06. aż do końca wakacji w świetlicy „Słoneczko” dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia profilaktyczno-terapeutyczne dla 12-osobowej grupy dzieci niepełnosprawnych, pochodzących z rodzin dotkniętych różnymi problemami, mające trudności w poradzeniu sobie z kryzysami, które czują się wyizolowane społecznie ze względu na problemy ich dotykające. Celem warsztatów terapii zajęciowej jest m.in. rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci niepełnosprawnych oraz ich przygotowanie do życia w środowisku społecznym.

 

Specjalistyczny Zespół Konsultacyjno - Terapeutyczny

 

Zespół składający się z psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego i asystenta rodziny działał będzie w okresie od lipca 2010 r. do grudnia 2010 r.. Beneficjenci ostateczni działań to grupa 15 dzieci i ich rodzice z rodzin dotkniętych różnymi problemami, a w szczególności problemem przemocy i alkoholizmu a także niewydolności opiekuńczo-wychowawczej z terenu m. i gm. Żuromin. Ponadto jedną częścią projektu (o charakterze profilaktycznym) zostaną objęci uczniowie klas V i VI szkół podstawowych, usytuowanych na terenie gminy Żuromin. Głównym celem zajęć terapeutyczno-wychowawczych jest odreagowanie napięć, stresów, nauka wyrażania uczuć i potrzeb, kształtowanie umiejętności samooceny i wiary w samego siebie, ale również rozwijanie zdolności i zainteresowań dziecka.

 

Obydwa projekty są w realizacji, a o wynikach i uzyskanych rezultatach poinformujemy po ich zakończeniu.

 

 

                      Autorzy:              Andrzej Wiśniewski – Kierownik M-GOPS w Żurominie

                                      Lucyna Kowalska – Koordynator projektów i asystent rodziny

                                      Regina Kwiatkowska – Koordynator Wolontariatu Hospicyjnego

 

 

Autorka foto-galerii:  Aleksandra Welenc-Pazikowska